FC Almere
Media Inschrijf formulier Agenda Facebook logo Instagram logo
MediaInschrijf formulier Agenda

Gezocht: uitbreiding team Wedstrijdzaken
vrijdag 24-06-2022

Elke vereniging is altijd op zoek naar vrijwilligers. FC Almere vormt daarop geen uitzondering.

We zien ons team (commissie) Wedstrijdzaken graag uitgebreid voor komend seizoen. Lees de advertentie en meld je aan.

#fcalmere #wedstrijdzaken #uitdagend #demooisteclubvanalmere

lees verder...
stress en ontspanning bij jongeren
woensdag 22-06-2022 - afkomstig van Algemene zaken

In het kader van zijn stage heeft Yari (JO9-1 seizoen 2021-2022) een artikel geschreven over stress en ontspanning bij jongeren.

lees verder...
Zomerstop
vrijdag 17-06-2022 - afkomstig van Bestuur

Beste leden,

Zondag 19 juni is de laatste dag dat de club dit seizoen geopend is. Daarna is het zomerstop en gaan onze vrijwilligers genieten van wat welverdiende rust! We hopen iedereen maandag 15 augustus weer in gooede gezondheid te mogen begroeten!

Afbeeldingsresultaten voor zomerstop voetbal

lees verder...
***Bedankt vrijwilligers***
dinsdag 14-06-2022 - afkomstig van Bestuur

Trainers, leiders, coördinatoren, hoofd coördinator, commissievoorzitters en commissieleden van de sponsorcommissie, de terreincommissie, de evenementencommissie, de vrijwilligerscommissie, de toernooicommissie, de technische commissie, de jeugdcommissie de kantinecommissie,  ICT man, scheidsrechters en vlaggers, wedstrijdsecretaris, sportverzorger, kantinemedewerkers,  ledenraadleden, ledenadministratie, finance medewerkers, vertrouwenspersonen en COR leden, stagiaires en iedereen die zijn of haar steentje dit seizoen heeft bijgedragen: 

ZONDER JULLIE BESTOND ER GEEN FC ALMERE!!!
EEN VERENIGING MAAK JE SAMEN!!!
HEEL VEEL DANK VOOR ALLE TIJD EN ENERGIE DIE JULLIE IN FC ALMERE GESTOKEN HEBBEN.
WIJ WAARDEREN JULLIE ENORM!!! 

Fijne zomer en tot in het nieuwe seizoen,

Desiré en Heleen

lees verder...
Aanstelling Hoofd Jeugd Opleiding
vrijdag 27-05-2022 - afkomstig van Selectie Commissie

Vandaag hebben wij weer een topper kunnen vastleggen.

Na de hoofdtrainer hebben wij nu ook

een Hoofd Jeugd Opleiding!

Joy Schoonhoven zal de rol van HJO gaan vervullen

voor het seizoen 2022/2023.

Wij wensen Joy veel succes !

lees verder...
Spelregels Jeugdfonds Sport 2022
zaterdag 14-05-2022

 

Spelregels Sport en Cultuur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere (JFSCA) stelt zich ten doel om sport- en cultuuractiviteiten te betalen voor kinderen uit gezinnen die weinig geld hiervoor hebben. Het JFSCA betaalt voor de sportactiviteiten de contributie en eventuele attributen tot een maximumbedrag van € 300,00 per jaar en voor cultuuractiviteiten een bedrag tot € 500,00 per jaar. Voor de vergoedingen en de afspraken met betrekking tot zwemlessen, zie spelregels zwemlessen diploma A, B en C onderaan dit document.

Resterende bedragen kunnen na aftrek van de contributie tot een maximumbedrag van € 100,00 aangewend worden voor de vergoeding van attributen.Het JFSCA zorgt voor een rechtstreekse storting op de rekeningen van de desbetreffende sportvereniging of cultuurinstelling.

Het JFSCA hanteert spelregels voor het tot stand brengen van een transparant aanvraagproces:

 1. De aanvraag kan alleen ingediend worden door erkende intermediairs. Ouders of (trainers/docenten) van een sportvereniging of cultuurinstelling kunnen geen aanvraag indienen.
 2. De aanvraag kan ingediend worden door het digitaal aanmeldingsformulier in te vullen via de website www.allekinderendoenmee.nl.
 3. Het JFSCA vergoedt de contributie van kinderen van wie de ouders een gezamenlijk inkomen hebben van maximaal 120% van het sociaal minimum en bij wie andere financieringsmogelijkheden voor sport- of cultuurbeoefening ontbreken.
 4. Het kind moet woonachtig zijn in de gemeente Almere.
 5. Het kind mag bij aanvang van de sport- of cultuuractiviteit niet jonger zijn dan 2 jaar en niet ouder dan 17 jaar.
 6. De aanvraag dient voorzien te zijn van een goede motivatie waarbij de intermediair een globaal beeld geeft van de financiële situatie van de ouders. Zonder deze motivatie wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
 7. De intermediair maakt een inschatting van het inkomen van de ouders. Het JFSCA gaat ervan uit dat de intermediair een juiste inschatting kan maken en neemt genoegen met een schriftelijke motivatie.
 8. Het JFSCA adviseert ouders altijd om de kinderen een eerste proefles te laten nemen voordat er een aanvraag bij het fonds wordt ingediend. Vraag via de website www.sportencultuur.almere.nl een proefles aan bij de aanbieders
 9. De daadwerkelijke contributie/lesgelden en eventueel benodigde attributen (binnen het genoemde maximumbedrag) worden door het JFSCA vergoed. Er is geen recht op een resterend bedrag.
 10. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.
 11. Het JFSCA keert nooit geld uit aan het kind of aan de ouder(s). Bijdragen voor lidmaatschap van een sportvereniging of cultuurinstelling worden rechtstreeks overgemaakt aan de aanbieder, na ontvangst van een factuur van de daadwerkelijke kosten.
 12. Er worden alleen bijdragen verstrekt voor sportdeelname bij sportverenigingen die ofwel zijn aangesloten bij de door NOC*NSF erkende sportbonden óf ingeschreven staan bij de KvK enminimaal 1 jaar bestaan. Voor cultuur worden alleen bijdragen verstrekt aan cultuurinstellingen of ZZP-Kunstdocenten die ingeschreven staan bij de KvK en minimaal 1 jaar bestaan.
 13. Eén aanvraag geldt een periode van 1 jaar, niet korter en niet langer. In dat jaar is er dus geen mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in te dienen.
 14. Attributen kunnen worden aangeschaft op vertoon van een waardebon.
  • Na verstrekking van de waardebon door het JFSCA hebben ouders 4 maanden de tijd om bij de aangegeven winkel de waardebon in te leveren.
  • Het verlengen van de geldigheidsduur van waardebonnen is niet mogelijk.
  • Let op! Het is niet mogelijk om na de toewijzing van de waardebon van winkel te veranderen.
  • Het JFSCA vraagt ouders om vooraf bij de winkel te informeren of de benodigde attributen beschikbaar zijn.
  • Het JFSCA verstrekt geen waardebonnen voor webwinkels.
 15. Het JFSCA vergoedt geen contributie en/of attributen met terugwerkende kracht.
 16. De intermediair ziet erop toe dat het kind daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de activiteiten van de sportvereniging of cultuurinstelling waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. Ouders/verzorgers verstrekken informatie over de voortgang. Na 4 maanden neemt het JFSCA contact op met de intermediair om te informeren of het kind nog aan het sporten is of nog deelneemt aan een cultuuractiviteit.
 17. Het is niet mogelijk om per kind een aanvraag in te dienen voor zowel sport als cultuur of zwemles. Er moet een leuze gemaakt worden. Dit geldt ook voor het zwemles diploma A-traject.
 18. Aanvragen worden jaarlijks opnieuw ingediend als de financiële omstandigheden van het gezin dit vereisen. De aanvraag wordt niet automatisch verlengd.

Zodra de ingekomen aanvraag in behandeling is genomen door de backoffice van het JFSCA, wordt ernaar gestreefd om binnen drie weken de aanvraag af te handelen. De intermediair kan de status van de aanvraag inzien in het digitale aanvraagsysteem.Zodra de aanvraag compleet én geactiveerd is door het JFSCA, wordt ernaar gestreefd om binnen drie weken na ontvangst van de factuur van de sportvereniging of cultuurinstelling, tot betaling van de vergoeding over gegaan.

Voor aanbieders

Het JFSCA verzoekt aanbieders om de facturen te mailen naar almere@jeugdfondssportencultuur.nl. Als het kind zich heeft aangemeld, verwacht het JFSCA dat de aanbieders binnen 1 maand de facturen van het daadwerkelijke contributiebedrag naar het JFSCA sturen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Wilt u meer informatie ontvangen, bijvoorbeeld wanneer een kind via het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere een vergoeding kan ontvangen, kijk dan op onze website. Hier vindt u ook de laatste versie van onze spelregels: www.jeugdfondssportencultuur.nl/almere

Voor aanvullende en facturatie-vragen kunt u contact opnemen met de backoffice. Deze is bereikbaar via almere@jeugdfondssportencultuur.nl of 06-20074161 (Ma.t/m vrij. van 9.00 – 12.30 uur en 12.30 - 17.00 uur)

lees verder...
Haal je spelregelbewijs op tijd
vrijdag 13-05-2022

Goede kennis van de spelregels draagt bij aan een sportiever spel. Om die reden heeft de KNVB het spelregelbewijs ingevoerd. Dit seizoen is het voor de spelers en speelsters geboren in het jaar 2005 verplicht het spelregelbewijs te halen. Zij hebben tot hun eerste officiële wedstrijd in het seizoen 2022/’23 de tijd om het spelregelbewijs te halen. Inmiddels heeft al 15% van de lichting 2005 het bewijs behaald.

 

Het is essentieel op tijd het spelregelbewijs te halen. Als leden uit het genoemde geboortejaar het spelregelbewijs niet hebben, mogen zij het seizoen 2022/‘23 namelijk niet voetballen. 

 

lees verder...
Rookvrij Sportpark
donderdag 12-05-2022 - afkomstig van Bestuur

Beste bezoekers van ons sportpark,
Omdat wij een sportvereniging zijn en een groot aantal jeugdleden hebben proberen wij de vereniging gezond en rookvrij te maken. Onze commissie voorzitter van het terrein, Quenno, heeft vandaag het rokersgedeelte omlijnd en opgeruimd.

Hierbij ook het verzoek om weer netjes buiten het terrein of in het rokersgedeelte een sigaret op te steken. Alle anderen plekken op het terrein en het pand zijn rookvrije zones.
#rookvrijegeneratie #rookvrijevereniging

lees verder...
Menukaart West 1
donderdag 05-05-2022 - afkomstig van Wedstrijdzaken

download de pdf


document.pdf
lees verder...
Sociale Veiligheid
donderdag 24-03-2022 - afkomstig van Bestuur


Bestemd voor alle leden
Klik op het plaatje om het beleid inzake Sociale Veiligheid te raadplegen

lees verder...
informatie nieuw vrijwilligersbeleid
zaterdag 12-03-2022

Geachte (ouders/verzorgers van) leden

Kwaliteit binnen onze voetbalvereniging kan alleen gecreëerd worden met genoeg vrijwilligers. De afgelopen maanden hebben wij veel gecommuniceerd en om hulp gevraagd. Hier zijn een paar nieuwe vrijwilligers uitgekomen, maar helaas nog lang niet genoeg. Veel van onze vaste vrijwilligers zitten op de juiste plek en kunnen helpen de vereniging te laten groeien. Zij moeten dit alleen wel kunnen volhouden. Daarom is besloten om het vrijwilligersbeleid aan te scherpen.

Vanaf maart 2022 worden teams ingedeeld om diverse vrijwilligerswerkzaamheden uit te voeren bij de vereniging. Per team wordt er vriendelijk doch dringend via de coördinator, trainer en teammanager gevraagd te zorgen dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd. Wij zien ons genoodzaakt om vanaf seizoen 2022-2023 vrijwilligerstaken te verplichten. Deze zijn niet meer af te kopen. De vrijwilligersbijdrage komt dus te vervallen. Ieder team is verplicht om een vrijwilligerstaak uit te voeren. Het beleid en de regels worden op dit moment verder uitgewerkt en zullen wij spoedig delen. 

Door met zijn allen de schouders eronder te zetten kunnen we u als lid of uw kind een leuke voetbaltijd bezorgen en kost het per vrijwilliger per seizoen weinig tijd. Vragen of opmerkingen kunt u stellen aan Floris Bosch, voorzitter vrijwilligerscommissie, via floris.bosch@fcalmere.com

Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking.

Met sportieve groet,

FC Almere

Dagelijkse bestuur en commissievoorzitters

lees verder...
Voetbal.nl informatie
vrijdag 11-03-2022 - afkomstig van Wedstrijdzaken

Ben jij al goed gekoppeld?

Voetbal.nl is ook dit seizoen jouw onmisbare teammaat. Al heel veel amateurvoetballers kennen het gemak van de app en website, waarmee ze op eenvoudige wijze hun programma’s, standen en uitslagen kunnen bekijken. Veel bezoekers weten nog niet dat je nog veel meer kunt halen uit je Voetbal.nl-account. Om optimaal gebruik te maken van het platform, moet je wel goed gekoppeld zijn.

Hoe ben je goed gekoppeld? Als je lid bent van een voetbalvereniging, gebruik dan voor je Voetbal.nl-account het e-mailadres dat bekend is bij jouw vereniging. Als je dit e-mailadres gebruikt, kan de Voetbal.nl app jou persoonlijk informeren. Denk hierbij aan het programma, uitslagen en afgelastingen van jouw favoriete team(s).

Als je goed gekoppeld bent, dan kun je gebruik maken van handige functies binnen Voetbal.nl, zoals: 

 • Direct jouw programma, standen en uitslagen in het menu
 • Stemmen op, of worden gekozen tot Player of the Match (als zichtbaarheid niet op 'Afgeschermd' staat). 
 • Jouw aanwezigheid aangeven bij wedstrijden. 
 • Een rijschema maken voor uitwedstrijden. 
 • Bekenden kunnen jou volgen in de app. 

lees verder...
Speeltijd en teamspelers
zaterdag 13-11-2021 - afkomstig van Wedstrijdzaken

Download het pdf bestand of open het met een reader

tevens jpg file beschikbaar


speeltijden.jpg
lees verder...

scheduleAgenda
find_in_page
classStanden subtitlesProgramma featured_play_listUitslagen ondemand_videoNarrowcasting