FC Almere
Media Inschrijf formulier Agenda Facebook logo
MediaInschrijf formulier Agenda
Clubinfo/Beleidszaken en reglementen/Huishoudelijk reglement 2021

Huishoudelijk reglement 2021

binnenkort gepubliceerd Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe versie.

Een huishoudelijk reglement (kortweg HR of HHR) is een verzameling van regels bij (onder meer) verenigingen. Deze regels ondersteunen de statuten en concretiseren de werking van de vereniging.

In tegenstelling tot de statuten is er echter geen externe publicatie nodig bij het wijzigen van het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement is ondergeschikt aan de statuten. Dit wil zeggen dat de statuten gehanteerd worden, zodra het huishoudelijk reglement daarmee in tegenspraak is. Veelal wordt in de statuten ruimte gelaten voor verdere invulling van details in een huishoudelijk reglement. De statuten kunnen wel verwijzen naar het huishoudelijk reglement.