FC Almere
Media Inschrijf formulier Agenda Facebook logo
MediaInschrijf formulier Agenda
Ledenadministratie/JeugdFondsSport/Voor Leden FC Almere

Voor Leden FC Almere

Leden van FC Almere via JeugdSportfonds

Ouders/verzorgers
Denk er aan dat u op tijd een nieuwe (jaarlijkse) aanvraag indient bij het Jeugd Sportfonds in mei van elk jaar LET OP: Pas na goedkeuring door JSF is het lid speelgerechtigd bij FC Almere

Wat doet het Jeugdsportfonds?

Wij zorgen ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben, lid worden van een sportvereniging. Wij betalen de contributie en vergoeden de sportspullen tot een maximum van € 225 per jaar per kind.

Wie komen in aanmerking?

Kinderen in de leeftijd tot 18 jaar, waarvan de ouders weinig geld hebben. Denk hierbij aan gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten, een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Het laatste kan per gemeente verschillen. Alle kinderen uit het gezin komen in aanmerking.

Hoe werkt het Jeugdsportfonds?

Ouders en kinderen kunnen geen aanvraag indienen. Dit kan alleen door een intermediair. Een intermediair is professioneel betrokken bij de opvoeding en verzorging van uw kind. Denk hierbij aan de leerkracht, jeugdhulpverlener en huisarts.
Het is van belang om de spelregels van het Jeugdsportfonds bij u in de buurt goed door te nemen, omdat er verschillen kunnen zijn.
Voor het indienen van een aanvraag heeft de intermediair een aantal gegevens van u nodig:
de gegevens van uw kind (naam, adres, geboortedatum);
de gegevens van de club (in ons geval: FC Almere, Postbus 50141, 1305 AC Almere Haven, Bankrekeningnummer NL87 RABO 0143 5564 52, email: ledenadministratie@fcalmere.com) en een duidelijk omschreven motivatie waarom u als ouder de contributie en of aanschaf van de sportspullen niet voor uw kind kan betalen. Dit laatste moet u kunnen aantonen.
Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt zowel de intermediair als de ledenadministratie van de club een bevestiging.
Na ontvangst van de factuur van de club stort het Jeugdsportfonds binnen twee weken het bedrag van de contributie op rekening van de club.

Nadat wij de contributie hebben overgemaakt verwachten wij dat uw kind regelmatig sport en zich houdt aan de regels van de club!!!
 

Waarom is sporten belangrijk?


Website JeugdSportFonds Almere: www.jeugdsportfonds.nlSpelregels-Jeugdfonds-Sport-Cultuur-Almere-2019-1.pdf